Moratorium dla Drzew

Wprowadźmy moratorium na wycinkę drzew w Polsce!

Fundacja i inicjatywa społeczna FOTA4Climate proponuje, aby wprowadzić na terenie kraju moratorium na wycinanie i niszczenie drzew na terenach zurbanizowanych. Lata modernizacji naszego kraju zwieńczone wprowadzoną pięć lat temu nowelizacją ustawy o ochronie przyrody tzw. Lex Szyszko, doprowadziły do praktycznej zagłady drzew w miastach, miasteczkach, wsiach, przy drogach, polach i ciekach wodnych. Zbiór różnych czynników - inwestycje, nadmierna chęć porządkowania terenu, źle rozumiana dążność do niwelowania zwykłych niedogodności i ryzyk życia codziennego, a także ogromne zapotrzebowanie na biomasę decydują o zagładzie polskich drzew terenów zurbanizowanych, co przekłada się już dziś na lokalne zaostrzanie skutków zmieniającego się klimatu (wyspy ciepła), spadek bioróżnorodności, spadek komfortu życia, ale również dewastację estetyczną, moralną i kulturową Polski.

Utrzymywanie się sytuacji bezrefleksyjnego ogławiania, niszczenia i wycinania drzew pod dowolnym uzasadnieniem i pozorem, doprowadzi do całkowitego usunięcia drzew z naszej przestrzeni i naszego życia, ze wszystkimi skutkami ekologicznymi, etycznymi, estetycznymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi i psychologicznymi.

© Łukasz Kosicki

Dlatego konieczne jest natychmiastowe zatrzymanie tych procesów i stworzenie takich regulacji, które uwzględniają realia świata rozpędzającej się katastrofy klimatycznej. Stan rzeczy, w którym pod pozorem budowy dróg, ścieżek rowerowych, obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacji i innych inwestycji, pod pozorem bezpieczeństwa i porządku, musi się skończyć.

Dlatego inicjatywa społeczne FOTA4Climate proponuje powołanie szerokiego frontu społecznego organizacji przyrodniczych, ekologicznych i klimatycznych, a także wszystkich obywateli RP na rzecz zatrzymania tych katastrofalnych procesów i pilnej zmiany prawa.

Przeczytaj nasz apel o moratorium na wycinkę drzew do organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej!

Przyłącz się!

Aktualnie zbieramy deklaracje, od organizacji przyrodniczych, ekologicznych i klimatycznych, chęci wsparcia inicjatywy i wystąpienia do organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej najpierw o wprowadzenie moratorium na wycinki i zniszczenia drzew, a w kolejności o zmianę prawa. Możesz też podpisać naszą petycję.

Stowarzyszenie Żywica Fundacja EkoRozwoju Federacja Arborystów Polskich Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Prawo do Przyrody Jestem na pTAK! Zielone Kujawy Plantacja Wyobraźni oikos Warsaw SSOZS Alarm dla Drzew Stowarzyszenie Zielony Imielin Fundacja Plastformers OdDolne Miasto Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia OSOM Gliwice Centrum Architektury Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Między Drzewami Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków Fundacja Szklane Pułapki Stowarzyszenie 515 Kilometr Odry Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze Fundacja Aquila Fundacja Krajobrazy Koalicja ZaZieleń Poznań Noga w Łapę Ratujmy drzewa na Śląsku Cieszyńskim Towarzystwo Upiększania Miasta Kępno Fundacji Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska EKO-LUBUSZ Tak dla Łodzi Polish Jungle Fundacja Szkatułka Ełk tu sadzę Tropy przyrody Loesje Polska Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce Akcja Wentylacja Stowarzyszenie FAUNA I FLORA POPOWIC Stowarzyszenie Nasz Bóbr Akcja Demokracja Wrocław Fundacja Wiedzieć Więcej Alarm Dla Klimatu Piaseczno FOTA4Climate